НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Проблеми от личен и обществен характер поставиха граждани в приемния ден на общинското ръководство


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Проблеми от личен и обществен характер поставиха граждани в приемния ден на общинското ръководствоБлизо 40 граждани посетиха ръководството на общинска администрация Сливен в приемния ден в началото на октомври. Те поставиха въпроси, свързани с инфраструктурата в града, с благоустрояването, с общинската собственост и други проблеми от частен и обществен характер.

Млади хора, които живеят в чужбина и се връщат в родния си град, представиха конкретни идеи и предложения в сферата на културата, както и за подобряване на начина на живот, и градската среда. Група граждани от Сливен показаха свои проекти за благоустрояването на междублоково пространство. Хора от населени места в общината информираха за лошо състояние на пътищата и други инфраструктурни проблеми. Потърсено беше съдействие за решаване на социални и хуманитарни проблеми на конкретни хора.

Голям беше броят на търсещите съдействие от кмета и неговите заместници по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Гражданите поставят и проблеми, свързани с междусъседски спорове.

Приемният ден на кмета и неговите заместници, както и на секретаря на общината, е всеки първи четвъртък от месеца. Записването става предварително - два дни преди това – във вторник от 8.30 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща. „На много хора се оказва съдействие своевременно от служителите на администрацията и не се налага да посещават приемния ден”, посочи общинският експерт Таня Балабанова.

05.10.2017г.


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.10.2017 webmaster