КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - В Сливен сменят стари контейнери за битови отпадъци с нови


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


В Сливен сменят стари контейнери за битови отпадъци с новиЗапочна поетапна подмяна на съдовете за битови отпадъци в Сливен. В момента се подменят контейнерите в районите на големите булеварди на града. Това съобщи Николай Бакърджиев, началник- отдел „Екология" в Община Сливен.

Вече са поставени 220 нови метални контейнера тип „Бобър“с вместимост 1100 л. Те са осигурени от ДЗЗД „ Грийн партнърс-БКС“, което извършва сметосъбирането и сметоизвозването в Сливен. Миналата година бяха подменени 190 контейнера от същия тип. Планира се подмяна и за следващата година.

От началото на 2018 г. сметосъбирането в кварталите „Българка“, „Сини камъни“, „Дружба“, „Младост“ , „ Ст.Заимов“ и „ Даме Груев“ ще се извършва ежедневно. В тези квартали ще бъде оптимизиран броят на контейнерите. Промяна ще има и в кв. „ Речица“, където съдовете за битови отпадъци се почистват сега веднъж в седмицата. От следващата година това ще става два пъти седмично.

Община Сливен напомня на гражданите да използват контейнерите за битови отпадъци по предназначение. Предвид предстоящия зимен сезон да не се изхвърля в тях неугасена пепел от отоплителни уреди на твърдо гориво. При наличие на строителни отпадъци от ремонти да се ползват услугите на специализирани фирми с контейнери.

Информация относно изхвърлянето на различни отпадъци от бита се намира на сайта на Община Сливен www.sliven.bg , раздел „Околна среда, Отпадъци“.

 

 

09.11.2017 г.


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.11.2017 webmaster