КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Обявления по ЗОП за 2013 г.

Доставка на обзавеждане за занималня в ЦДГ „Перуника”, с. Сотиря, Община Сливен

Уникален номер в регистъра на АОП:
00118-2013-0040
Дата на публикуване: 26.11.2013 г.
Срок за получаване на офертите: 27.12.2013 г., 16:00 ч.


Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен

Уникален номер в регистъра на АОП:
00118-2013-0004
Дата на публикуване: 13.02.2013 г.
Срок за получаване на офертите: 29.03.2013 г., 16:00 ч.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.04.2016 г. webmaster