КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Обявления по ЗОП за 2014 г. - до 30.09.2014 г.
Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”

Уникален номер в регистъра на АОП:
00118-2014-0009
Дата на публикуване: 11.04.2014 г.
Срок за получаване на офертите: 14.05.2014 г., 16:00 ч.
Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен

Уникален номер в регистъра на АОП:
00118-2014-0005
Дата на публикуване: 26.02.2014 г.
Срок за получаване на офертите: 10.04.2014 г., 16:00 ч.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.04.2016 г. webmaster