НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Предложения за сесията


Мандат 2011-2015

Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 10 юли 2014 година
[Дата на публикуване - 02 юли 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 26 юни 2014 година
[Дата на публикуване - 18 юни 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 29 май 2014 година
[Дата на публикуване - 21 май 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 24 април 2014 година
[Дата на публикуване - 16 април 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 март 2014 година
[Дата на публикуване - 19 март 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 февруари 2014 година
[Дата на публикуване - 19 февруари 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 13 февруари 2014 година
[Дата на публикуване - 07 февруари 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 30 януари 2014 година
[Дата на публикуване - 22 януари 2014 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 16 декември 2013 година
[Дата на публикуване - 14 декември 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 19 декември 2013 година
[Дата на публикуване - 11 декември 2013 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 12 декември 2013 година
[Дата на публикуване - 11 декември 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 ноември 2013 година
[Дата на публикуване - 20 ноември 2013 година]


Внесено предложение за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 06 ноември 2013 година
[Дата на публикуване - 05 ноември 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 17 октомври 2013 година
[Дата на публикуване - 09 октомври 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 26 септември 2013 година
[Дата на публикуване - 18 септември 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 31 юли 2013 година
[Дата на публикуване - 23 юли 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 юни 2013 година
[Дата на публикуване - 19 юни 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 13 юни 2013 година
[Дата на публикуване - 05 юни 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 30 май 2013 година
[Дата на публикуване - 22 май 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 март 2013 година
[Дата на публикуване - 20 март 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 20 март 2013 година
[Дата на публикуване - 19 март 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 27 февруари 2013 година
[Дата на публикуване - 19 февруари 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 11 февруари 2013 година
[Дата на публикуване - 08 февруари 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 30 януари 2013 година
[Дата на публикуване - 22 януари 2013 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 14 декември 2012 година
[Дата на публикуване - 06 декември 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 28 ноември 2012 година
[Дата на публикуване - 21 ноември 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен на 18 октомври 2012 година
[Дата на публикуване - 10 октомври 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 27 септември 2012 година
[Дата на публикуване - 19 септември 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 24 август 2012 година
[Дата на публикуване - 17 август 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 26 юли 2012 година
[Дата на публикуване - 18 юли 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 28 юни 2012 година
[Дата на публикуване - 20 юни 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 31 май 2012 година
[Дата на публикуване - 23 май 2012 година]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 26 април 2012 година
[Дата на публикуване - 18 април 2012 година, размер на файла - 1 048 KB]


Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 29 март 2012 година
[Дата на публикуване - 21 март 2012 година, размер на файла - 991 KB]


Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 20 февруари 2012 година
[Дата на публикуване - 10 февруари 2012 г., размер на файла - 964 KB]


Предложение от Кольо Йорданов Милев - кмет на община Сливен относно: Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[Дата на публикуване - 10 февруари 2012 г., размер на файла - 420 KB]


Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на община Сливен относно: Приемане на Правилник за организацията, дейността и устройството на Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси:
[Дата на публикуване - 09 февруари 2012 г., размер на файла - 170 KB]


Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 26 януари 2012 година
[Дата на публикуване - 18 януари 2012 г., размер на файла - 1006 KB]


Предложение от Соня Келеведжиева – Председател на ОбС - Сливен относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Дата на публикуване - 12 януари 2012 г., размер на файла - 47 KB]


Предложение от инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 11 януари 2012 г., размер на файла - 146 KB]


Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 23 декември 2011 година
[Дата на публикуване - 15 декември 2011 г., размер на файла - 535 KB]


Предложение от Кольо Милев – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 07 декември 2011 г., размер на файла - 113 KB]


Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 06 декември 2011 година
[Дата на публикуване - 29 ноември 2011 г., размер на файла - 303 KB]Предложение от доц. д-р Иван Андреев относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Дата на публикуване - 21 ноември 2011 г., размер на файла - 298 KB]Мандат 2007-2011
Дигитален дисперсен модел на замърсяването с ФПЧ10 към програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух и за достигане на установените норми за ФПЧ10 за община Сливен
[Към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЙОРДАН ЛЕЧКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на Моделна оценка на замърсяването и актуализация на програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Сливен]

[Дата на публикуване - 20 септември 2011 г., размер на файла - 1819 KB]Моделна оценка на замърсяването и актуализация на програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Сливен
[Към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЙОРДАН ЛЕЧКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на Моделна оценка на замърсяването и актуализация на програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Сливен]

[Дата на публикуване - 20 септември 2011 г., размер на файла - 2200 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 29 септември 2011 година
[Дата на публикуване - 20 септември 2011 г., размер на файла - 922 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет
[Дата на публикуване - 03 септември 2011 г., размер на файла - 7.5 MB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 19 август 2011 година
[Дата на публикуване - 18 август 2011 г., размер на файла - 462 KB]Предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
[Дата на публикуване - 04 август 2011 г., размер на файла - 57,4 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за извънредното заседание на общинския съвет на 25 юли 2011 година
[Дата на публикуване - 22 юли 2011 г., размер на файла - 163 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 7 юли 2011 година
[Дата на публикуване - 29 юни 2011, размер на файла - 613 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 22 юни 2011 г., размер на файла - 27 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2011 г.
[Дата на публикуване - 22 юни 2011 г., размер на файла - 153 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 07 юни 2011 година
[Дата на публикуване - 31 май 2011, размер на файла - 597 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 10 май 2011 година
[Дата на публикуване - 02 май 2011, размер на файла - 462 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 28 април 2011 г., размер на файла - 27 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и промяна списък на общинските жилища по предназначение, приет с Решение № 1140 от 24.01.2011 г.
[Дата на публикуване - 26 април 2011 г., размер на файла - 32 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 7 април 2011 година
[Дата на публикуване - 29 март 2011, размер на файла - 563 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[Дата на публикуване - 14 март 2011, размер на файла - 31 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 21 февруари 2011, размер на файла - 27 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 22 февруари 2011 година
[Дата на публикуване - 14 февруари 2011, размер на файла - 905 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 24 януари 2011 година
[Дата на публикуване - 14 януари 2011, размер на файла - 3,19 MB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 06 януари 2011, размер на файла - 40 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
[Дата на публикуване - 06 януари 2011, размер на файла - 88 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинския дълг
[Дата на публикуване - 06 януари 2011, размер на файла - 56 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 17 декември 2010, размер на файла - 67 KB]Внесени предложения за сесията на общинския съвет на 22 декември 2010 година
[Дата на публикуване - 14 декември 2010, размер на файла - 388 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
[Дата на публикуване - 07 декември 2010, размер на файла - 56 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 07 декември 2010, размер на файла - 56 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 07 декември 2010, размер на файла - 27 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
[Дата на публикуване - 23 ноември 2010, размер на файла - 35 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 15 ноември 2010, размер на файла - 57 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 15 ноември 2010 година
[Дата на публикуване - 08 ноември 2010, размер на файла - 851 KB]Предложение от Димитър Митев – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП
[Дата на публикуване - 02 ноември 2010, размер на файла - 23 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 28 септември 2010 година
[Дата на публикуване - 20 септември 2010, размер на файла - 860 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 12 август 2010 година
[Дата на публикуване - 22 юли 2010, размер на файла - 228 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
[Дата на публикуване - 22 юли 2010, размер на файла - 228 KB]Предложение от Мариета Петкова – общински съветник, председател на ПК МСРП относно: Изменение на Решение № 900/27.05.2010 година.
[Дата на публикуване - 25 юни 2010, размер на файла - 22 KB]Предложение от Димитър Митев – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП относно: Изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 25 юни 2010, размер на файла - 24 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 8 юни 2010 година
[Дата на публикуване - 1 юни 2010, размер на файла - 972 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 1 юни 2010 година
[Дата на публикуване - 31 май 2010, размер на файла - 241 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 27 май 2010 година
[Дата на публикуване - 19 май 2010, размер на файла - 1610 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 4 май 2010 година
[Дата на публикуване - 27 април 2010, размер на файла - 196 KB]Предложение от Мариета Петкова – общински съветник, председател на ПК МСРП на Общински съвет – Сливен
[Дата на публикуване - 12 април 2010, размер на файла - 40 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 25 март 2010 година
[Дата на публикуване - 17 март 2010, размер на файла - 1223 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Приемане на Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 09 март 2010, размер на файла - 83 KB]Предложение от Йордан Лечков- кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
[Дата на публикуване - 09 март 2010, размер на файла - 29 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[Дата на публикуване - 10 март 2010, размер на файла - 62 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредба за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на община Сливен
[Дата на публикуване - 05 март 2010, размер на файла - 28 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
[Дата на публикуване - 04 март 2010, размер на файла - 155 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 18 февруари 2010 година
[Дата на публикуване - 10 февруари 2010, размер на файла - 1141 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Приемане на Правилник за дейността на Общинско предприятие "Общински пазари"
[Дата на публикуване - 05 февруари 2010, размер на файла - 26 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 04 февруари 2010, размер на файла - 43 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 28 януари 2010 година
[Дата на публикуване - 20 януари 2010, размер на файла - 563 KB]Предложение от Димитър Митев – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП на Общински съвет – Сливен относно: Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[Дата на публикуване - 13 януари 2010, размер на файла - 29 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 12 януари 2010, размер на файла - 24 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 17 декември 2009, размер на файла - 28 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 17 декември 2009 година
[Дата на публикуване - 09 декември 2009, размер на файла - 1446 KB]Внесено предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
[Дата на публикуване - 02 декември 2009, размер на файла - 75 KB]Внесено предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 02 декември 2009, размер на файла - 182 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 26 ноември 2009 година
[Дата на публикуване - 18 ноември 2009, размер на файла - 546 KB]Предложение от Димитър Митев – общински съветник относно: Ново обсъждане на Решение № 712/29.10.2009 год. за предстоящата сесия на общинския съвет на 26 ноември 2009 година
[Дата на публикуване - 12 ноември 2009 г., размер на файла - 29 KB]Предложение от Димитър Митев – общински съветник относно: Изменение на ПОДОС за предстоящата сесия на общинския съвет на 26 ноември 2009 година
[Дата на публикуване - 12 ноември 2009 г., размер на файла - 25 KB]Внесено предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен за предстоящата сесия на общинския съвет на 26 ноември 2009 година
[Дата на публикуване - 11 ноември 2009 г., размер на файла - 33 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 29 октомври 2009 година
[Дата на публикуване - 21 октомври 2009, размер на файла - 762 KB]П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, председател на ПК НУЗАОбСГП на Общински съвет – Сливен ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянните комисии на Общинския съвет - Сливен
[Дата на публикуване - 15.09.2009 г., размер на файла - 382 KB]П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от ЙОРДАН ЛЕЧКОВ – кмет на Община Сливен ОТНОСНО: Приемане на Наредба за рекламна дейност на територията на Община Сливен
[Дата на публикуване - 02 септември 2009, размер на файла - 132 KB]П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  От Йордан Лечков – Кмет на Община Сливен ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
[Дата на публикуване - 31 август 2009, размер на файла - 32 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 30 юли 2009 година
[Дата на публикуване - 22 юли 2009, размер на файла - 941 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 7 юли 2009 година
[Дата на публикуване - 29 юни 2009, размер на файла - 409 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 28 май 2009 година
[Дата на публикуване - 29 май 2009, размер на файла - 624 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 10 юни 2009 година
[Дата на публикуване - 26 май 2009, размер на файла - 206 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 23 април 2009 година
[Дата на публикуване - 15 април 2009, размер на файла - 1321 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на Общински съвет на 17 март 2009 година
[Дата на публикуване - 10 март 2009, размер на файла - 1045 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на Община Сливен относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен
[Дата на публикуване - 20 февруари 2009, размер на файла - 26 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 30 януари 2009 година
[Дата на публикуване - 22 януари 2009, размер на файла - 2051 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци
[Дата на публикуване - 15 януари 2009, размер на файла - 42 KB]Предложение от Йордан Лечков - кмет на община Сливен относно изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 15 януари 2009, размер на файла - 151 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно изменение и допълнение в Наредбата за стопанисване управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
[Дата на публикуване - 15 януари 2009, размер на файла - 45 KB]Предложение от Йордан Лечков – кмет на община Сливен относно Изменение в чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен
[Дата на публикуване - 15 януари 2009, размер на файла - 44 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 15 декември 2008 година
[Дата на публикуване - 09 декември 2008, размер на файла - 435 KB]Внесени предложения за предстоящата сесия на общинския съвет на 20 ноември 2008 година [436 KB]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 03.07.2014 г. webmaster