НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Заключителна пресконференция
 
Заключителна пресконференция по изпълнението на проект: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
Заключителна пресконференция по изпълнението на проект: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен ще се проведе на 25.07.2012г. (сряда), от 15.00 часа в зала „Май” на Община Сливен.


Проектът се реализира от Община Сливен в партньорство със Сдружение „Дете и пространство” София и Фондация „Инициатива съпричастност” Сливен, съгласно договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.


Предстоящото събитие има за цел представяне на информация за реализирани дейности по проекта, същността на услугата „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в гр. Сливен, ОП „РЧР” и подкрепата на Европейския социален фонд.


На пресконференцията са поканени представители на всички заинтересовани страни на местно ниво, партньорите при изпълнение на проекта, държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към предоставянето на услуги за деца със специфични потребности.Йорданка Гашева
Ръководител на проекта

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.07.2012 г. webmaster