НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Проекти
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ГР. СЛИВЕН
[Дата на публикуване - 12 август 2016 г.]


Проведе се заключителна конференция по изпълнението на проект: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
[Дата на публикуване - 26 юли 2012 г.]


Приключва изпълнението на Проект BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник”
[Дата на публикуване - 25 юли 2012 г.]


Заключителна пресконференция по изпълнението на проект: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
[Дата на публикуване - 23 юли 2012 г.]


Проведе се заключителна кръгла маса по проект BG051PO001-5.2.07 - 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”
[Дата на публикуване - 05 юли 2012 г.]


Заключителна кръгла маса по проект BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”
[Дата на публикуване - 27 юни 2012 г.]


Продължава изпълнението на дейностите по ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.07–0238-С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”
[Дата на публикуване - 23 май 2012 г.]


Община Сливен обявява конкурс за позиция "възпитател" за екипа на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания в град Сливен
[Дата на публикуване - 22 август 2011 г.]


Във връзка с проект "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Сливен" Общинска администрация Ви кани за:
[Дата на публикуване - 08 август 2011 г.]


Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
[Дата на публикуване - 04 август 2011 г.]


Във връзка с проект "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Сливен" Общинска администрация Ви кани за:
[Дата на публикуване - 04 август 2011 г.]


Протоколи от проведените събеседвания с кандидатите за сформиране на екип за услугата "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания в град Сливен
[Дата на публикуване - 02 август 2011 г.]


Протоколи за допуснатите и недопуснатите кандидати за сформиране на екип за услугата "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания в град Сливен
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г.]


Община Сливен обявява конкурс за сформиране на екип за услугата "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания, за следните позиции:
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г.]


На основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договор № BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001 по проект Разкриване на "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания в град Сливен, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Общинска администрация Ви кани за:
[Дата на публикуване - 05 юли 2011 г.]


На основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнение на ОП РЧР и договор BG051PO001-5.2.07-0238-C-0001 по проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен” и договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001 по проект „Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в гр. Сливен”, Община Сливен Ви кани за:
[Дата на публикуване - 04 юли 2011 г.]


Приложение №1: Опис на материалите, свързани с предоставянето на социалната услуга
[Дата на публикуване - 04 юли 2011 г.]


Приложение №2: Опис на материалите на персонала предоставящ социалната услуга
[Дата на публикуване - 04 юли 2011 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.08.2016 г. webmaster