КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Транспортна система
 
Транспортна система


ТРАНСПОРТНА СИСТЕМАОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА


Пътнически превози ЕООД - СливенПътна мрежа


През Община Сливен преминават основни пътища от Републиканската пътна мрежа, като:


Път № 3 – 488 – Сливен – Котел

Път № 2 – 53 – Ямбол – Сливен - Елена

Път № 2 – 66 – Стара Загора – Нова Загора – Сливен

Път № Е – 773 – София – Карлово – Сливен - Бургас с изградени пътни възли от 8 км./детелини/


Пътища от:


• I клас са 47 км. - с трайна настилка

• II клас са 84 км. - с трайна настилка

• III клас са 81 км. - с трайна настилка

• IV клас са 321 км. - с трайна настилка


Гъстотата на пътната мрежа на територията на общината е значително над средната за страната и е 0,391 км./кв.км. при 0,333км./кв.км.

Състоянието на пътната мрежа, като цяло е добра, но четвъртокласната пътна мрежа се нуждае от частичен ремонт.


 Общи данни


Гъстотата на пътната мрежа на територията на общината е значително над средната за страната и е 0,391 км./кв.км. при 0,333км./кв.км.

На територията на Община Сливен са изградени общо 533 км. пътища, от които 212 км. републиканска пътна мрежа и 321 км. общински пътища.

Състоянието на пътната мрежа, като цяло е добро, но четвъртокласната пътна мрежа се нуждае от частичен ремонт.


 Автомобилни превозвачи


1. Пътнически транспорт

Общинската транспортна схема осигурява добра връзка, както между центъра и периферията на града, така и на жилищните квартали с промишлената и крайградска вилна зона. Потребностите на населението за придвижване са задоволени.

Общественият превоз на пътници в общинския център се извършва с автобусни и тролейбусни линии.

Основен превозвач на пътници по маршрути от Общинската, областната и републиканска транспортни схеми е "Пътнически превози" ЕАД-Сливен, дружество със 100 % общинско участие.

Останалите превозвачи са: "Глобус ЕС" ООД, "Дорис" ООД, ЕТ "Леонид Леонидов", "Р И К-2009”ООД, "Икарбус" ООД, СД "Юмер АФ, сие", "Трансбус - 2000" ООД, "Маги -7"ООД, , ЕТ "Икар – Х-Христо Христов", които изпълняват маршрутни разписания от Републиканската, областната и общинска транспортни схеми.

Някои от превозвачите притежават лиценз за извършване на международни автомобилни превози.


2. Таксиметрови превози

В Община Сливен има регистрирани 245 таксиметрови автомобила, разпределени между превозвачите, както следва:

- еднолични търговци до 5 бр. автомобили – 40 превозвача

- еднолични търговци от 5 до 10 бр. автомобили – 2 превозвача

- еднолични търговци от 10 до 20 бр. автомобили – 2 превозвача

- търговски дружества над 20 бр. автомобили – 4 бр.


Основни таксиметрови превозвачи са:

"ПЕРФЕКТ" ЕООД

"Н П М – КОМЕРС" ООД

"М С ГРУП" ООД

"ИМПЕРИЯ" ООД

"ЕС СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД


Железопътен транспорт

През територията на Община Сливен преминават ж.п. линиите:

• София – Карлово – Сливен – Бургас – магистрална линия №3

• София – Пловдив – Стара Загора – Кермен – Ямбол – Булгас – магистрална линия № 8

Железопътнитие линии № 8 и № 3 в направление "запад – изток", освен изявена промишлено-транспортна функция имат и туристическо значение


Достъпност до магистрала

Предстои изграждане на два пътни възела на магистрала "Тракия".


Достъп до летища

Община Сливен има удобно местоположение спрямо основните летища.

Разстояние до летища:

- София – 288 км.

- Бургас – 130 км.

- Варна – 200 км.

- Пловдив – 180 км.

Край гр. Сливен има изградено летище "Бършен". Пистата е с дължина около 2,5 км., параметри които позволяват кацането на транспортни и пътнически самолети. Изградена е аерогара и контролна кула. Летището в момента не се използва.


Достъп до пристанища

Най – близките морски пристанища са в гр. Бургас – 115 км. и гр. Варна – 210 км.

Най – близкото речно пристанище е в гр. Свищов – 198 км.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.10.2016 г. webmaster