НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 18.05.2017 г.]
Дата на подаване на документи
до 16.00 часа на 31.05.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на на поземлен имот с идентификатор 67338.434.452, площ от 771 кв.м, местност "Плоски рът", землище на гр.Сливен…:
виж още
[Дата на публикуване - 15.05.2017 г.]
25.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.433.60, площ: 604 кв.м, адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, местност "Пандар бунар", землище на гр. Сливен …:
виж още
[Дата на публикуване - 15.05.2017 г.]
30.05.2017 г.
06.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 15.05.2017 г.]
31.05.2017 г.
13.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляващи 1 кв.м. за разполагане на кафе машини в СУ "Константин Контантинов" гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2017 г.]
26.05.2017 г.
02.06.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1704
виж още
[Дата на публикуване - 03.05.2017 г.]
19.05.2017 г.
23.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67338.520.155.6.2, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" №5, вх. Б, ет.1, ап. 2…:
виж още
[Дата на публикуване - 02.05.2017 г.]
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 3 недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 02.05.2017 г.]
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 2 недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 02.05.2017 г.]
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен, кв. Стоян Заимов и с. Мечкарево, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.04.2017 г.]
03.05.2017 г.
10.05.2017 г.
Община Сливен на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД 15-453/24.03.2017 г. на Кмета на Общината, обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 31.03.2017 г.]
Документите се подават до 16.00 часа на 18.04.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1704:
виж още
[Дата на публикуване - 21.03.2017 г.]
06.04.2017 г.
11.04.2017 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.05.2017 г. webmaster