НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в кметство село Тополчане – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 19.09.2017 г.]
Документите се подават в срок до 02.10.2017 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.09.2017 г.]
29.09.2017 г.
05.10.2017 г.
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.:
виж още
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]
26.09.2017 г. от 09.00 часа
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор …, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" № 5, вх. Б, ет.1, гараж №6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда…:
виж още
[Дата на публикуване - 31.08.2017 г.]
20.09.2017 г.
26.09.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект..., адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. "Дружба", бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент…:
виж още
[Дата на публикуване - 31.08.2017 г.]
20.09.2017 г.
26.09.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.08.2017 г.]
14.09.2017 г.
19.09.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.438.33 с площ от 1023 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, местност "Бадемлика", землище на гр. Сливен…:
виж още
[Дата на публикуване - 25.08.2017 г.]
14.09.2017 г.
19.09.2017 г.
ООП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1712:
виж още
[Дата на публикуване - 18.08.2017 г.]
04.09.2017 г.
08.09.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2017 г.]
Документите се подават в срок до 30.08.2017 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост находящи се в гр. Сливен, м. "Бършен":
виж още
[Дата на публикуване - 07.08.2017 г.]
12.09.2017 год., 10:00 часа
19.09.2017 год.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2017 г.]
16.08.2017 год., 10:30 часа
22.08.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2017 г.]
16.08.2017 год., 10:00 часа
23.08.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети в населените места на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2017 г.]
15.08.2017 год., 10:00 часа
22.08.2017 год.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява Открит Конкурс за възлагане изпълнението на услугата: Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1710:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]
09.08.2017 г.
14.08.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за Обект 1711:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]
09.08.2017 г.
14.08.2017 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.09.2017 г. webmaster