НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общинска администрация » Структура и функции » Заместник-кмет "Икономическо развитие"
 
Заместник-кмет "Икономическо развитие"Стоян Марков
 Дата на раждане:29 януари 1965 г.
 Месторождение:с. Сборище, община Твърдица, област Сливен
 Образование:висше, магистър по „Политически мениджмънт и публични политики” - Нов Български Университет и Магистър „Електроника и автоматика” – Технически Университет Пловдив
 Семейно положение:женен, с две деца
 Трудов стаж:22 годишен стаж на ръководни длъжности в Община Сливен, Областна администрация Сливен, държавни и частни фирми свързани с програми и проекти с европейско и национално финансиране, информационни технологии и административен контрол, Е-управление на общини, реклама, консултации в приватизацията, продажба на ценни книжа и акции на фондовата борса. Обучител и лектор по „Планиране и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС” към Школата по публични финанси при Министерството на финансите. Над 15 годишен опит в работата на обществени нестопански организации свързани с местно, регионално и национално развитие, дарителството и филантропията.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 01.03.2018 г. webmaster